Kvalitétspolicy

  • Ramströms ska hålla högsta kvalité med rätt prisnivå på samtliga jobb som utförs.
  • Nöjda kunder ska alltid vara i fokus.
  • Kvalitén på utförda arbeten ska följa branschens alla riktlinjer.
  • Leverantörer och samarbetspartners ska följa samma höga kvalitetspolicy som K-E Ramströms.
  • Företaget ska ständigt verka för att anamma nya tekniker och tillvägagångssätt som bidrar till en höjd kvalité.