Affärsidé

  • Ramströms Lackering AB ska alltid leverera högsta möjliga kvalité till privatpersoner och företag.
  • Kunden ska alltid stå i fokus för att bli nöjd med utfört arbete. Inget arbete ska vara för stort eller för litet.
  • Alla medarbetare ska ha tillgång till den mest moderna tekniken för att alltid kunna erbjuda högsta klass på utfört arbete.
  • Företaget ska vara det självklara valet i sin bransch i dess närområde.
  • Utförda arbeten ska alltid utföras på absolut bästa sätt för att inte påverka miljön mer än nödvändigt.